Mm piha IMG_0448

Kielikylpy

Perustietoa Kauniaisten uudesta kielikylpymallista

Kauniaisissa kielikylpy on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusohjelma, joka on tarkoitettu muuta kuin ruotsin kieltä äidinkielenään puhuville lapsille.
Kielikylpy on myös tärkeä osa Kauniaisten kaupungin kansainvälisyysstrategiaa, joka tukee kaksikielisyyttä ja kieliryhmien välistä yhteistyötä laaja-alaisesti.

Kuinka vanhemmat voivat tukea lapsen kielitaidon kehitystä?

Tavoitteena on, että Kauniaisten kielikylpymallilla lapset saavuttavat käytännön kaksikielisyyden. Tämän tavoitteen saavuttamisessa vanhempien tuki on ensiarvoisen tärkeää.
Vanhemmilta toivotaan myönteistä ja osallistuvaa asennetta kielikylpyä kohtaan. Lapsi tarvitsee vanhempien tukea mm. läksyjen teossa sekä esimerkiksi ruotsinkielisiin harrastuksiin ohjaamisessa,
kirjojen ja sähköisten materiaalien valinnassa. Tärkeää on myös muistaa, että vastuu lapsen äidinkielen kehityksestä on myös vanhemmilla.

Mäntymäen koulun kielikylpyopettajat:

1B   Marika Ainoa
2B   Jenna Wilén
3B   Anu Westermasck 
4B   Sari Marjo-Seppälä
5B   Pia Sohlberg-Laiho
6B   Virva Wahlstedt
Kielikylpymetodi ja sen soveltaminen Mäntymäen koulussa

Kielikylpymetodin tavoitteena on oppia toinen kotimainen kieli toiminnan kautta. Lapsi oppii ruotsin äidinkielen omaisesti eli ensiksi puhumaan ja vasta sitten lukemaan ja kirjoittamaan. Lue lisää: tästä