Mm piha IMG_0448

Kielikylpy-yhdistys

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys on vuonna 1995 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea kielikylpytoimintaa Kauniaisissa sekä edistää kyseisen toiminnan kehitystä  kotikaupungissaan ja lähikunnissa.

Kielikylpy-yhdistys tukee varojen mukaan kielikylpyläisiä mm. kielikylpystipendeillä, tukemalla ruotsinkielisiä teatteriretkiä tai muita tapahtumia ja hankkimalla ruotsinkieltä tukevaa materiaalia päiväkoteihin ja kouluihin.

Yhdistys toimii myös kielikylpyluokkien vanhempainyhdistyksenä.

Yhdistys järjestää vuosittain info- ja keskustelutilaisuuksia koululla tai päiväkodilla. Lisäksi vuosittain järjestetään Lucian päivän pulla- ja mehutarjoilu Mäntymäen koululla.

Varat yhdistyksen toimintaan kerätään jäsenmaksuilla, myyjäisillä sekä säätiöiltä haetuilla avustuksilla. 

Jäsenmaksu- ja toimintatietoa syksy 2016 ohessa.

Kielikylpy-yhdistys ottaa mielellään lisää jäseniä mukaan toimintaansa!

Lisätietoa:

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys r.y. - Grankulla språkbad r.f.

Ilona Koski, pj
puh. 040-3026046
ilona.koski@iki.fi