Mm piha IMG_0448

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen suunnitelma

Perusopetuslaki (29§) edellyttää koulukohtaista kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista

suunnitelmaa. Toimintasuunnitelma antaa yhteiset tavoitteet ja toimintaohjeet henkilökunnalle,

ja sen avulla kerrotaan myös vanhemmille ja oppilaille Mäntymäen koulun toimintamallista. Sitä on käsitelty koulun oppilashuollossa, kiusaamisen vastaisessa KiVa-tiimissä, muun henkilökunnan kanssa, oppilasparlamentissa sekä kouluyhdistyksen kanssa. Jatkossa sitä päivitetään tarpeen mukaan, ja se on vanhempien nähtävillä koulun kotisivuilla. Mäntymäen koulun jokaisella aikuisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan tai riitaan akuutissa tilanteessa, mutta jälkitoimenpiteet kuuluvat yleensä omalle luokanopettajalle.


Lue lisää: Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Meidän koulussa on ilo olla ja oppia, koska...