Mm piha IMG_0448

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Suomenkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta

Kauniaisten kaupungin koululaisten suomenkielisessä iltapäiväkerhotoiminnassa noudatettavat periaatteet


Palvelu

Koululaisten iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaa ohjattua monipuolista kerhotoiminnan luonteista toimintaa. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala.

Kauniaisissa kaupunki järjestää iltapäiväkerhotoiminnan palvelut perusopetuksen 1. ja 2. –luokkien oppilaille.  Palvelua järjestetään koulun lukuvuoden aikana koulun työpäivinä, pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä lauantaiksi sattuvina koulupäivinä, koulujen loma-aikana ja yksittäisinä palveluntuottajan henkilökunnan koulutuspäivinä.


Palveluntuottaja

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 6.2.2014, että kaupunki ulkoistaa koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palvelujen tuottamisen 1.8.2014 alkaen. Palveluntuottajana toimii 1.8.2018 alkaen H & S International School Oy. Sopimuskausi on tehty ajalle 1.8.2018 – 31.7.2021 (+1+1 optiovuotta).

H & S International School Oy:n iltapäivätoiminnasta vastaava henkilö on Henna Soininen-Stojanov, sähköposti henna.stojanov@hsis.fi, puhelinnumero 040-5611015.


Iltapäiväkerhopaikan hakeminen

Paikkaa iltapäiväkerhosta haetaan kaupungilta. Kaupunki käsittelee hakemukset keväisin erikseen ilmoitettuna aikoina. Yksittäisiä hakemuksia käsitellään myös kesken toimintavuoden. Kaikille hakijoille pyritään järjestämään paikka iltapäiväkerhosta.


Sijainti

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Mäntymäen koululla.


Maksut

Toiminnasta lapsen vanhemmilta perittävät asiakasmaksut ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

 Asiakasmaksu      Palvelu
    80 euroa/kk        3 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä

   100 euroa/kk      5 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä

   120 euroa/kk      5 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä

H & S International School Oy perii asiakasmaksun vanhemmilta kuukausittain. Periaatteita, joita maksun perinnässä noudatetaan

-

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan.

-

Jos iltapäivätoimintaa annetaan lapselle enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.

-

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

-

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

-

Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitettu lapsi jää kesken vuoden kokonaan pois palvelun piiristä (vanhemmat irtisanovat sopimuksen iltapäivätoiminnan palvelusta), laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.

-

Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitetulle lapselle hankittavan iltapäivätoiminnan palvelun laajuutta halutaan muuttaa kesken vuoden:

  • 5-päiväisestä 3-päiväiseksi laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu muutoskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.

  • 3-päiväisestä 5-päiväiseksi voi muutos tulla voimaan ilmoitusta välittömästi/seuraavan kuukauden alusta alkaen palveluntuottajan hyväksynnällä.


Lisäksi mikäli lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja asiakasmaksulaista ilmenevällä tavalla maksun huojennukseen tai maksusta vapauttamiseen, voidaan em. huojennus tai vapautus myöntää määräajaksi. Hakemukset huojennuksista tai vapauttamisista tulee osoittaa opetuspäällikölle.

Aamuparkki

Suomenkielinen aamuparkki Mäntymäen koulun kuvisluokassa on ma-pe klo 7.30 - tuntien alkamiseen saakka.

Aamuparkin asiakasmaksu lukuvuonna 2018-2019 on 25 euroa/kk.

Aamuparkin ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat Mona Panday ja Eeva Jäntti.

Ilmoittautumiset aamuparkkiin ohjaajille tai koulun kansliaan.

Aamuparkin puhelin: 050 3438 860