Mm piha IMG_0448

Oppilaiden harkinnanvaraiset lomat

Jos oppilaalle halutaan vapautusta koulutyöstä muulloin kuin koulun virallisina loma-aikoina, pitää sitä anoa Wilman kautta viestillä.

Luokan opettaja voi myöntää enintään viisi (5) työpäivää huoltajien anomuksesta. Viittä päivää pidemmät lomat myöntää rehtori.

Luokan opettaja antaa lausuntonsa ennen päätöstä.

Harkinnanvaraista lomaa voidaan myöntää enintään kaksi viikkoa (10 työpäivää) yhden lukuvuoden aikana. Loman myöntämisen ehtona on, että vanhemmat huolehtivat loma-ajan asioiden opettamisesta.

Koulu ei järjestä tukiopetusta omalla lomalla olleille erikseen. Loma-ajan läksyt luokan opettaja antaa aikaisintaan pari päivää ennen anottua lomaa.