Mm piha IMG_0448

Oppilaiden harkinnanvaraiset lomat

Jos oppilaalle halutaan hakea vapautusta koulutyöstä muulloin kuin koulun virallisina loma-aikoina, anotaan sitä Wilma-viestillä.

Luokan opettaja voi myöntää enintään viisi (5) työpäivää huoltajien anomuksesta. Viittä päivää pidemmät lomat myöntää rehtori.

Luokan opettaja antaa lausuntonsa ennen päätöstä.

Harkinnanvaraista lomaa voidaan myöntää kaksi viikkoa (10 työpäivää) yhden lukuvuoden aikana. Loman myöntämisen ehtona on, että vanhemmat valvovat loman aikana kouluasioiden opettamisesta.

Koulu ei järjestä tukiopetusta omalla lomalla olleille erikseen. Loma-ajan läksyt luokan opettaja antaa aikaisintaan pari päivää ennen anottua lomaa.