Mm piha IMG_0448

Oppilaiden sairauspoissaolot

Koulussamme on tapana, että oppilaan sairastuttua vanhemmat heti ilmoittavat sairauspoissaolosta luokan opettajalle. Kätevimmin ilmoitus tapahtuu Wilma-viestillä.
Oppilaiden tekemiä omia ilmoituksia emme hyväksy.
 
Jos oppilas on poissa koulusta sairauden vuoksi pidemmän aikaa, on hänellä mahdollisuus saada tukiopetusta poissaolon aikana koulussa käsitellyistä asioista.
Tukiopetustarpeen harkitsee luokan opettaja.