Yhteistyö kodin kanssa on tärkeää, jotta lapsen kasvu ja oppiminen sujuvat mahdollisimman mutkattomasti. Yhteistyö on tarpeellista lapsen koulutuspolun ajan varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka.

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä sekä toimii huoltajien kanssa yhteistyössä samalla tukien huoltajia heidän tärkeässä kasvatustyössään.

Huoltajalle – osiosta löytyvät oppilaita koskevat lomakkeet ohjeineen sekä muuta huoltajille suunnattua tietoa.