Jokaisella oppilaalla on oikeus oman äidinkielen ylläpito-opetukseen. Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista. Opiskelu on perusopetusta täydentävää opetusta oppilaan perustuntimäärän lisäksi, josta annetaan erillinen sanallinen arviointi. Edellytyksenä on, että oppilas osaa opetettavaa kieltä.

Opetusta pyritään järjestämään kunakin lukuvuonna, jos samaan kieleen on ilmoittautunut vähintään neljä oppilasta. Opetusta annetaan iltapäivisin koulutuntien jälkeen kaksi tuntia viikossa. Opetus voi olla omassa koulussa tai oppilas voi joutua siirtymään toiseen kouluun oppitunneille. Tiedot oppituntien ajankohdasta saa omalta koululta.

Oman äidinkielen opetukseen voivat ilmoittautua:

  • maahanmuuttajataustaiset oppilaat
  • oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi
  • oppilaat, jotka puhuvat romania tai saamea
  • paluumuuttajaoppilaat, jotka ovat oppineet vieraan kielen ulkomailla asuessaan

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä:

Opetuksen käynnistyttyä oppilaan edellytetään osallistuvan opetukseen säännöllisesti koko lukuvuoden.

Lukuvuonna 2022-2023 oman äidinkielen opetusta annetaan seuraavissa kielissä:
arabia, englanti, kiina, saksa, venäjä.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen lukuvuodelle 2022-2023 on päättynyt.