Yhä suuremmalla osalla oppilaista on monikielinen tausta ja on erittäin tärkeää, että jokainen tuntee oman kielellisen taustansa ja kaiken kielitaitonsa hyväksytyksi.

Kielitietoisessa opetuksessa monikielisyys nähdään voimavarana. Tuemme suomen kielen kehittymistä kaikissa oppiaineissa. Kiinnitämme huomiota eriyttämiseen ja oppilas saa tukea koulunkäyntiin esimerkiksi koulunkäynninohjaajalta tai S2 (suomi toisena kielenä)-opettajalta.

Monikielinen oppilas voi opiskella Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa suomea toisena kielenä koko perusopetuksen ajan.