Valmistavaa opetusta järjestetään, kun oppilas muuttaa Suomeen. Valmistava opetus kestää vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi.

Valmistavalla opetuksella tavoitellaan suomen kielen perusteiden hallintaa. Valmistavaa opetusta toteutetaan tarpeen mukaan integraationa yleisopetuksen ryhmiin tai omana ryhmänään.