Perustietoa Kauniaisten kielikylpymallista

Kauniaisissa kielikylpy on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusohjelma, joka on tarkoitettu muuta kuin ruotsin kieltä äidinkielenään puhuville lapsille.
Kielikylpy on myös tärkeä osa Kauniaisten kaupungin kansainvälisyysstrategiaa, joka tukee kaksikielisyyttä ja kieliryhmien välistä yhteistyötä laaja-alaisesti.
Kuinka vanhemmat voivat tukea lapsen kielitaidon kehitystä?
Tavoitteena on, että Kauniaisten kielikylpymallilla lapset saavuttavat käytännön kaksikielisyyden. Tämän tavoitteen saavuttamisessa vanhempien tuki on ensiarvoisen tärkeää.
Vanhemmilta toivotaan myönteistä ja osallistuvaa asennetta kielikylpyä kohtaan. Lapsi tarvitsee vanhempien tukea mm. läksyjen teossa sekä esimerkiksi ruotsinkielisiin harrastuksiin ohjaamisessa,
kirjojen ja sähköisten materiaalien valinnassa. Tärkeää on myös muistaa, että vastuu lapsen äidinkielen kehityksestä on myös vanhemmilla.

Mäntymäen koulun kielikylpyopettajat:
1B Virva Wahlstedt
2B Marika Ainoa
3B Johanna Langenskiöld
4B Pietari Syväjärvi
5B Jenna Wilén
6B Ossi Dahl

Kielikylpymetodi ja sen soveltaminen Mäntymäen koulussa

Kielikylpymetodin tavoitteena on oppia toinen kotimainen kieli toiminnan kautta. Lapsi oppii ruotsin äidinkielen omaisesti eli ensiksi puhumaan ja vasta sitten lukemaan ja kirjoittamaan. Lue lisää: tästä

Kauniaisten kielikylpy-yhdistys
Kauniaisten kielikylpy-yhdistys on vuonna 1995 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea kielikylpytoimintaa Kauniaisissa sekä edistää kyseisen toiminnan kehitystä kotikaupungissaan ja lähikunnissa. Kielikylpy-yhdistys tukee varojen mukaan kielikylpyläisiä mm. kielikylpystipendeillä, tukemalla ruotsinkielisiä teatteriretkiä tai muita tapahtumia ja hankkimalla ruotsinkieltä tukevaa materiaalia päiväkoteihin ja kouluihin. Yhdistys toimii myös kielikylpyluokkien vanhempainyhdistyksenä. Varat yhdistyksen toimintaan kerätään jäsenmaksuilla, myyjäisillä sekä säätiöiltä haetuilla avustuksilla.
Kielikylpy-yhdistys ottaa mielellään lisää jäseniä mukaan toimintaansa!
Lisätietoa:
Kauniaisten kielikylpy-yhdistys r.y. – Grankulla språkbad r.f.

https://m.facebook.com/kauniaistenkielikylpyry/

https://kauniaistenkielikylpyry.weebly.com/