Mäntymäen koululla järjestetään suomenkielistä maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 

Mäntymäen koulussa järjestetään koulun omaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsilla on ohjattua tekemistä ja vapaata leikkiä ja ulkoilua. Lisäksi iltapäivätoiminnassa on välipala ja mahdollisuus tehdä läksyjä ohjaajien kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat kuuluvat koulun henkilökuntaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta vastaavat vastuuohjaajat yhdessä iltapäivätoiminnan koordinaattorin ja rehtoreiden kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös.

Aamutoimintaan eli aamuparkkiin voi osallistua 7.30 alkaen ja oppituntien alkamiseen saakka. Iltapäivätoimintaa järjestetään oppituntien päättymisestä klo 17.00 saakka.

Tarkemmat tiedot koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta löytyvät Kauniaisten kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/peruskoulut-ja-lukiot/aamu-ja-iltapaivatoiminta/