Mäntymäen koululla järjestetään suomenkielistä maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

Aamutoiminta eli aamuparkki järjestetään maanantaista perjantaihin kello 7.30 alkaen oppituntien alkamiseen saakka Mäntymäen koulun kuvaamataidon luokassa. 

Aamuparkin ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Aamuparkin puhelinnumero on 050 343 8860.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. –luokkien oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulutyöpäivinä maanantaista perjantaihin oppituntien loppumisen jälkeen pääsääntöisesti kello 12 –17 välisenä aikana.

Iltapäivätoiminnassa oppilaille tarjoillaan välipala.

Iltapäivätoiminnasta vastaa lukuvuonna 2022-2023 ulkoinen palveluntuottaja H & S International School Oy.

H & S International School Oy:n iltapäivätoiminnasta vastaava henkilö on Henna Soininen-Stojanov, sähköposti henna.stojanov@hsis.fi , puhelinnumero 040 561 1015.

Tarkemmat tiedot koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja toimintaan hakemisesta löytyvät Kauniaisten kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/peruskoulut-ja-lukiot/aamu-ja-iltapaivatoiminta/