Mm piha IMG_0448

KiVa-koulu

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella (2006-2009). Pilottivaiheen jälkeen ohjelma laajeni valtakunnalliseksi ja ensimmäiset 1400 perusopetuksesta vastaavaa koulua ottivat sen käyttöön elokuussa 2009, näiden joukossa myös Mäntymäen koulu.

Kahden vuoden aikana ohjelma on koulussamme vakiintunut käytännöksi, jonka mukaan esiin tuleviin kiusaamistapauksiin puututaan. Tulokset ovat rohkaisevia. Useimmissa tapauksissa, joissa menettelyä on käytetty, on kiusaaminen vähentynyt tai loppunut kokonaan. KiVa –kulttuurin rakentaminen eli kiusaamisen ennaltaehkäisy on luonnollisesti olennainen osa ohjelmaa. Koulussa se tarkoittaa myös säännöllisiä KiVa –oppitunteja, joilla käsitellään  ihmisten erilaisuutta, luokan yhteisiä sopimuksia ja kiusaamista vastustavia toimintatapoja harjoitusten ja keskustelujen avulla. KiVa Koulun rakentaminen on jatkuva prosessi, jossa koko koulu ja vanhemmat ovat mukana.

kivakoulu