Elina Alatalo
koulukuraattori
puh. 050 4115909

Hanna Malmivuo
koulupsykologi
puh. 050 5885293

Jessi Hallaranta
kouluterveydenhoitaja
puh. 050 5951087