Elina Alatalo
koulukuraattori
puh. 050 4115 909

Hanna Humalainen
kouluterveydenhoitaja
puh. 050 5951 087


Koulupsykologi toimii keskitetysti Kauniainen-Leppävaara -alueella 1.1.2024 alkaen.
Koululla ei ole omaa psykologin vastaanottoa.


Suvi Klefström Osastonhoitaja, lapset ja nuoretp. 0503829334 suvi.klefstrom@luvn.fi 


Oppilashuollon henkilökunnan tavoittaa puhelimella tai sähköpostitse osoitteella:
etunimi.sukunimi@luvn.fi