Elina Alatalo
koulukuraattori
puh. 050 4115 909

Hanna Humalainen
kouluterveydenhoitaja
puh. 050 5951 087

Sini Suomi
koulupsykologi (koululla tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina)
puh. 040 1523 380, sposti: ext-sini.suomi@luvn.fi


Suvi Klefström Osastonhoitaja, lapset ja nuoretp. 0503829334 suvi.klefstrom@luvn.fi 


Oppilashuollon henkilökunnan tavoittaa puhelimella tai sähköpostitse osoitteella:
etunimi.sukunimi@luvn.fi