Jarmo Ranta
vs. perusopetuksen rehtori, Mäntymäen koulu
virka-apulaisrehtori            
Puh. 050 3062282

Marie-Louise Erhama
koulusihteeri
Puh. 050 5392512

Jenna Wilén, Lotta Ulvelin
vararehtorit
Puh. 040 630 2263