Katsomusaineita on kaksi, uskonto ja elämänkatsomustieto. Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Katsomusaine valitaan oppilaalle ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä perusopetuksen ajaksi. Oppilas osallistuu yleensä oman uskontokunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen, jos opetusta järjestetään.

Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelevat aina evankelisluterilaista uskontoa.

Opetus ei ole vakaumuksellista. Opiskeltavan katsomuksen lisäksi opetuksessa perehdytään myös muihin katsomuksiin. Katsomusaineen opiskelu kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelmaan jokaiselle oppilaalle.

Oppilas, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta ei Mäntymäen koulussa järjestetä, voi valita katsomusaineekseen evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon. Huoltajan pyynnöstä voidaan katsomusaineeksi valita ortodoksinen tai islamin uskonto, mikäli se vastaa paremmin oppilaan kasvatusta tai kulttuuritaustaa.