Lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki järjestetään osana peruskoulun toimintaa. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tarkoituksenmukaisella, riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella edistetään lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. 

Kasvun ja oppimisen tuella tarkoitetaan lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen edistämistä ja tukemista sekä oppimisvaikeuksien ennalta ehkäisemistä ja varhaista tukemista.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tukea ja edistää nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Toiminta pyrkii tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja tarvittaessa myös ohjaamaan heidät jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.​

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytämme Lapset puheeksi -menetelmää.

Keskustelussa huoltajat ja ammattilaiset miettivät yhdessä, miten lapsen arki sujuu. Lapset puheeksi –keskustelu käydään jokaisen varhaiskasvatuksessa aloittavan lapsen huoltajien kanssa kuuden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta (Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelma 2019).  Keskustelu käydään perheen jokaisesta lapsesta erikseen. Lapsen siirtyessä ryhmästä toiseen keskustelu käydään, jos vanhemmat näkevät sen tarpeelliseksi, tai jos siirron arvellaan olevan lapselle haastava.  Koulussa Lapset puheeksi -keskustelut käydään tietyillä vuosiluokilla.

Tämän lisäksi huoltajille tarjotaan mahdollisuus Lapset puheeksi – keskusteluun aina kun he niin haluavat tai kun lapsen kehitysympäristössä (koti, koulu tvs.) tapahtuu muutoksia, jotka saattavat aiheuttaa lapselle haasteita.

Lapset puheeksi -menetelmästä saa lisätietoa osoitteesta http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/lapset-puheeksi-lokikirjat. Osoitteesta löydätte myös Lapset puheeksi- keskusteluun liittyvät lomakkeet, joihin toivomme teidän tutustuvan ennen keskustelua.