Oppilaiden sairauspoissaolot

Koulussamme on tapana, että huoltaja ilmoittaa heti oppilaan sairastuttua sairauspoissaolosta luokan opettajalle Wilma-viestillä. Oppilaiden tekemiä omia ilmoituksia emme hyväksy.

Mikäli lapsi ei ilmesty kouluun lukujärjestyksen mukaisesti, eikä huoltaja ole ilmoittanut poissaolosta, koululta ollaan yhteydessä huoltajiin tilanteen selvittämiseksi.

Jos oppilas on poissa koulusta sairauden vuoksi pidemmän aikaa, on hänellä mahdollisuus saada tukiopetusta poissaolon aikana koulussa käsitellyistä asioista. Tukiopetustarpeen harkitsee luokan opettaja.

Oppilaiden harkinnanvaraiset lomat

Jos oppilaalle halutaan hakea vapautusta koulutyöstä muulloin kuin koulun virallisina loma-aikoina, anotaan sitä Wilmasta löytyvällä lomakkeella.

Luokan opettaja voi myöntää enintään viisi (5) työpäivää huoltajan anomuksesta. Viittä päivää pidemmät lomat myöntää virka-apulaisrehtori. Luokan opettaja antaa lausuntonsa ennen päätöstä.

Harkinnanvaraista lomaa voidaan myöntää kaksi viikkoa (10 työpäivää) yhden lukuvuoden aikana. Loman myöntämisen ehtona on, että huoltajat ovat vastuussa opiskelusta anotun loman aikana. Koulu ei järjestä tukiopetusta omalla lomalla olleille erikseen.