Ilmoittautumisaika ensimmäiselle vuosikurssille sekä toissijainen oppilaspaikkojen hakuaika on päättynyt. Ilmoitamme oppilaaksiottopäätöksistä erikseen.

Mikäli muutatte Kauniaisiin 21.1.2022 jälkeen, ottakaa yhteyttä rehtoriin.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa vuonna 2022. Ilmoittautuminen ensimmäiselle vuosikurssille tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2022-2023 on 7.1.-21.1.2022.

Tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat, joiden lapsen Digi- ja väestötietoviraston mukainen kotikunta on Kauniainen, saavat vuoden 2022 alussa kotiin kirjeen, jossa on ilmoitus oppivelvollisuudesta sekä tietoa koulusta. Kirjeessä on lisätietoa ilmoittautumisesta sekä sisäänkirjautumisohjeet Wilmaan.

Toisessa kunnassa asuva oppilas voi hakea Kauniaisten peruskouluun toissijaisena hakijana. Toissijaiset hakijat voidaan ottaa oppilaaksi toissijaisessa oppilaaksiotossa edellyttäen, että vapaita oppilaspaikkoja on Kauniaisissa asuvien oppilaiden sekä Kauniaisiin erillisellä päätöksellä toissijaisen oppilaaksioton kautta oppilaspaikan saaneiden oppilaiden jälkeen. Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy 15.1.2022. Oppilaaksiottopäätös lähetetään postitse kotiin.
Linkki hakemuslomakkeeseen alla:

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia. Lapset, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusopetuksen aloittamiseksi, voidaan ilmoittaa valmistavaan opetukseen.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Jos perhe muuttaa Kauniaisiin ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä rehtoriin.

Lisätietoja:
Vs. perusopetuksen rehtori, Mäntymäen koulu Jarmo Ranta, puh. 050 306 2282
ruotsinkielisen perusopetuksen rehtori Catharina Sunesdotter, puh. 050 414 8305