Ilmoittautumisaika ensimmäiselle vuosikurssille sekä toissijainen oppilaspaikkojen hakuaika on päättynyt. Ilmoitamme oppilaaksiottopäätöksistä erikseen.

Mikäli muutatte Kauniaisiin 22.1.2023 jälkeen, ottakaa yhteyttä rehtoriin.

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa vuonna 2023. Ilmoittautuminen ensimmäiselle vuosikurssille tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2023-2024 on 2.-22.1.2023.

Tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat, joiden lapsen Digi- ja väestötietoviraston mukainen kotikunta on Kauniainen, saavat vuoden 2023 alussa kotiin kirjeen, jossa on ilmoitus oppivelvollisuudesta sekä tietoa koulusta. Kirjeessä on lisätietoa ilmoittautumisesta sekä sisäänkirjautumisohjeet Wilmaan.

Toisessa kunnassa asuva oppilas voi hakea Kauniaisten peruskouluun toissijaisena hakijana. Toissijaiset hakijat voidaan ottaa oppilaaksi toissijaisessa oppilaaksiotossa edellyttäen, että vapaita oppilaspaikkoja on Kauniaisissa asuvien oppilaiden sekä Kauniaisiin erillisellä päätöksellä toissijaisen oppilaaksioton kautta oppilaspaikan saaneiden oppilaiden jälkeen. Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy 15.1.2023. Oppilaaksiottopäätös lähetetään postitse kotiin.
Linkki hakemuslomakkeeseen alla:

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia. Lapset, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusopetuksen aloittamiseksi, voidaan ilmoittaa valmistavaan opetukseen.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Jos perhe muuttaa Kauniaisiin ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä rehtoriin.

Lisätietoja:
Vs. perusopetuksen rehtori, Mäntymäen koulu Leena-Maija Niemi, puh. 040 631 8469
ruotsinkielisen perusopetuksen rehtori Catharina Sunesdotter, puh. 050 414 8305