Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Yhteisöllinen oppilashuolto kohdentuu koko kouluyhteisöön. Se luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun aikuiset.

Yksilöllinen oppilashuolto puolestaan koskee yksittäistä oppilasta. Oppilaat ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä oppilashuollon toimijoihin erilaisissa oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan puhelinnumerot löytyvät sivun lopussa sekä yhteystiedot-sivulta. Tietoturvallisuussyistä suosittelemme yhteydenottoa joko Wilman kautta tai puhelimitse. Oppilashuollon palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Koulupsykologi Sini Suomi puh. 040 1523 380 (ma, ke ja to)
Koulukuraattori Elina Alatalo puh. 050 4115909

Kouluterveydenhoitaja Hanna Humalainen puh. 050 595 1087

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen https://www.mll.fi/vanhemmille/

Lisätietoa löytyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta oheisesta linkistä
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet