Perusopetuslaki (29§) edellyttää koulukohtaista kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista
suunnitelmaa. Toimintasuunnitelma antaa yhteiset tavoitteet ja toimintaohjeet henkilökunnalle,
ja sen avulla kerrotaan myös vanhemmille ja oppilaille Mäntymäen koulun toimintamallista. Sitä on käsitelty koulun oppilashuollossa, kiusaamisen vastaisessa KiVa-tiimissä, muun henkilökunnan kanssa, oppilasparlamentissa sekä kouluyhdistyksen kanssa. Jatkossa sitä päivitetään tarpeen mukaan, ja se on vanhempien nähtävillä koulun kotisivuilla. Mäntymäen koulun jokaisella aikuisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan tai riitaan akuutissa tilanteessa, mutta jälkitoimenpiteet kuuluvat yleensä omalle luokanopettajalle.

Lue lisää: Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Meidän koulussa on ilo olla ja oppia, koska…

Meidän koulussa on ilo olla ja oppia