Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen tavoitteena on, että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia, edistyy oppimisessaan ja tuntee kuuluvansa kouluyhteisöönsä.

Kauniaisissa oppilaat saavat tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuen ensisijaisesti lähikoulussaan. Oppilaan tuki suunnitellaan aina yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa. Tuen suunnitteluun osallistuu tarvittaessa oppilaan oman opettajan lisäksi myös muita koulun opettajia sekä oppilashuollon henkilöstöä.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin ja se voi oppilaan tarpeen mukaan olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tarvitsema tuki voi vaihdella koulupolun aikana ja sen vuoksi tukimuodot ja opetusjärjestelyt suunnitellaan aina oppilaan tarpeen mukaan. Tuen muotoja koulussa ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, erilaiset joustavat opetusjärjestelyt, koulunkäyntiavustajapalvelut ja erilaiset oppilashuollon palvelut.

Lisätietoa Kauniaisten kaupungin kotisivuilta, linkki alla: