Mikä kouluyhdistys?

Yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja hyvinvointia Kauniaisissa ja koulumaailmassa. Yhdistys tukee rahallisesti oppilaiden opintoja ja kerhotoimintaa, leirikouluja, retkiä, lukion abikursseja sekä itse kouluyhteisöä.

Kouluyhdistys on myös Kauniaisten koulujen huomattavin stipendien jakaja. Stipendien suuruudet ja saajat kunkin koulun opettajakunta päättää harkintansa mukaan.

Oheisesta linkistä löytyy Kauniaisten kouluyhdistyksen omat nettisivut ja lisätiedot toiminnasta:

Kauniaisten kouluyhdistys esittely

Leirikouluavustuksia voi anoa oheisella lomakkeella:

Avustusanomus
Anomuksen voi lähettää sähköpostilla joko yhdistyksen sihteerille tai varainhoitajalle osoitteeseen: kouluyhdistys@gmail.com